Het Landbouwbedrijf

Het Landbouwbedrijf Ca’Orologio


Ligging
De woonkern van Baone vormt het centrum van een uitgestrekte gemeente, voornamelijk heuvelachtig, gelegen op enkele kilometers van Este en Arquà Petrarca. Archeologische vondsten wijzen erop dat de plaats al bewoond was sedert het einde van de 8ste eeuw voor Christus. Gelegen op de zuidelijke hellingen van de Colli Euganei, in het wijngebied “DOC Colli Euganei”, is het een uitgelezen streek voor wijnbouw. Ook al verbouwt men hier al heel lang druiven, toch geniet de streek niet zo een bekende faam, vooral omdat de productie vooral gericht was op het bereiken van een hoge kwantiteit, meer dan een hoge kwaliteit. Maar de voorbije tien jaar, met de toepassing van een meer gerichte productie, zijn een aantal wijnproducenten erin geslaagd, om ook op internationaal vlak, een zekere faam en herkenning te verwerven.
De drie belangrijkste stukken grond, kregen de benaming “Brolo” , “La Quercia” , en “Salarola” in de omgeving van deelgemeente Calaone. De onderlinge afstanden bedragen hooguit 2 kilometer. De totale landoppervlakte bedraagt 34 hectare.

Het klimaat
De streek ligt beschermd tegen noordenwind, en de klimatologische omstandigheden zijn quasi mediterraan : zachte winters, en droge warme zomers. De gemiddelde temperatuur ligt hoger dan in de vlakte van de Veneto, waardoor bepaalde soorten warmteminnende planten kunnen overleven. Zo komt het dat je hier naast de eeuwenoude olijventeelt ook andere typische mediterrane planten vindt.
DE BODEM Elke heuvel uit het landschap van de Colli Euganei heeft zijn eigen geologische oorsprong, en bijgevolg heeft elke bodem zijn eigen kenmerken. De bodem van onze wijngaard “la Quercia”, gelegen op de Monte Cecilia, bevat houtskoolsubstraten, die afkomstig zijn van de afbraak van het oorspronkelijke kalkhoudende afzettingsgesteente. De wijngaard van Salarola daarentegen, gelegen tussen de Monte Cero en de Monte Castello in de deelgemeente Calaone, heeft een bodem van vulkanische oorsprong, met sporen van trachiet, een heldergrijs vulkanisch porfierachtig gesteente (typisch gesteente voor de Colli Euganei).
De verschillen in de bodemlaag van de bewerkte terreinen, is een gevolg van de aard van de geologische breuklijnen. De hoogteligging varieert tussen de 50 en 190 meter.

De werkzaamheden
Bij de aanschaf van de terreinen, werden de wijngaarden herschikt, met de bedoeling de productie af te stemmen op de bestaande markt (zoals het aanplanten van witte druivelaars, met een bescheiden maar hoogkwalitatieve opbrengst). Hoewel de bodem en de ligging zich het beste lenen tot de teelt van rode druivelaars, wilde men toch niet meteen komaf maken met de locale traditie van het produceren van witte muskaatwijn, en werd er dus toch ook een kleine hoeveelheid witte druivelaars aangeplant. In de zomer van 2001, werd er op de wijngaard “ La Quercia” een waterput gebouwd, en een irrigatiesysteem aangelegd. Deze investering bleek verantwoord, om het hoofd te kunnen bieden aan droogteperiodes.

De productie
Het bedrijf kweekt kwaliteitsdruiven, met een beperkte opbrengst, op specifiek aangelegde terreinen. Eerst werkten we volgens de traditionele landbouw, maar vanaf 1999 schakelden we over op de biologische teelt. Tot 2001 werd de opbrengst afgestaan aan plaatselijke wijnproducenten, die een kwaliteits-DOC-wijn op de markt brachten. Maar sinds 2002 verwerken we de oogst zelfstandig. We kweken verder ook olijven (die we laten persen tot olie), afkomstig van oude verwaarloosde bomen, die we zijn gaan hergebruiken, en die geleidelijk aan hersteld zijn, na een grondige snoeibeurt. In 1997 hebben we nog een extra-olijfgaard bijgevoegd, met de olijfsoort Rasara, een typische streekvariëteit.

De doelstelling
Sinds het wijnjaar 2002, heeft Maria Gioia Rosellini er voor gekozen, om te opteren voor een beperkte wijnproductie, met de bedoeling een aantal belangrijke rode wijnen, die karakter, streekgebondenheid en kwaliteit verenigen, op punt te stellen.
De wijnbereiding gebeurt in de bijgebouwen van de Villa. Naast de aanschaf van nieuw materiaal voor de wijnbereiding, en haar persoonlijke volharding, heeft Maria Gioia ook advies ingewonnen op vlak van oenologie en basisprincipes van de landbouw. Het eventuele succes van de onderneming, zou een bekroning zijn voor jarenlange investeringen en engagement. Een droom die ze aan het verwezenlijken is…

Ca’Orologio is in biologische certificering sinds 2000